Konkurrencebetingelser

Konkurrencebetingelser

Betingelser og vilkår for deltagelse i konkurrencer


Arrangør:
Faraos Cigarer
Skindergade 27
1159, København K

Hvem må deltage?
For at deltage i konkurrencerne skal du være fyldt 18 år og have folkeregisteradresse i Danmark, medmindre andet er angivet i konkurrencen. Ansatte i Faraos Cigarer, må ikke deltage i konkurrencerne. Deltagelsen er ikke købsbetinget og er gratis, medmindre andet er tilkendegivet.

Hvordan deltager du?
På vores Sociale Medier på Facebook og Instagram, deltager du ved at følge instruktionerne, der er slået op i opslaget. Opfylder du kriterierne der er angivet i den pågældende konkurrence, deltager du automatisk i lodtrækningen, om den præmie der er angivet på opslaget. Du kan kun deltage én gang pr. konkurrence. Vi forbeholder os retten til at slette/ændre i billeder eller indhold, der er slået op, der kan virke stødende eller upassende. Alle der deltager efter konkurrencens sluttidspunkt, er ikke med i lodtrækningen. Faraos Cigarer kan ikke holdes ansvarlig for problemer med opslag på nettet eller andre problemer med deltagelse i konkurrencerne. Det er deltagerens eget ansvar, at tilmeldingen til konkurrencen kommer rettidigt frem.

Vinder af konkurrencen
Vinderen af konkurrencen på Facebook og Instagram trækkes tilfældigt blandt de deltagende som har fulgt beskrivelsen til konkurrencen og opfylder kriterierne for at vinde. Når du deltager i konkurrencen, accepterer du samtidig at du som vinder bliver offentliggjort med navn på vores Facebook- og/eller Instagramside og at Faraos Cigarer må kontakte dig, via en privat besked. Vinderen offentliggøres umiddelbart efter konkurrencens sluttidspunkt. Henvender vinderen sig ikke indenfor en uge, efter personen er kontaktet, trækkes en ny vinder. Det fremgår via opslaget eller konkurrence siden hvornår vinderen trækkes og offentliggøres. 

Præmier
Hvilke præmie/præmier der kan vindes, fremgår enten via konkurrence siden eller via opslaget på Facebook eller Instagram. Det fremgår også hvad du har muligheden for at vinde, hvilken værdi det har og hvor mange styk der er på højkant. Præmien/præmierne kan ikke ombyttes til kontanter. Når der er tale om en præmie, gælder der ingen reklamationsret i forhold til købeloven. 

Levering, afhentning af gevinst og forældelse
Det aftales umiddelbart efter udtrækning af vinderen, hvordan vinderen vil modtage præmien. Er der aftalt afhentning af præmien i en af Faraos Cigarers butikker og vinderen ikke afhenter præmien indenfor to uger, så forældes gevinsten og vinderen kan ikke længere afhente præmien. Vælger vinderen at få tilsendt præmien, betaler Faraos Cigarer porto til nærmeste Pakkeshop, indenfor Danmarks grænser. Har vinderen afgivet forkerte eller falske personoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer og e-mail, frasiger Faraos Cigarer sig ansvaret for at gensende præmien til vinderen.

Personoplysninger
Faraos Cigarer behandler dine personoplysninger i forhold til de gældende regler i overensstemmelse med persondataloven. Data der er indsamlet i forbindelse med konkurrencer, behandles fortroligt.

Ansvar og rettigheder
Faraos Cigarer frasiger sig alt ansvar for:

- Direkte, indirekte eller utilsigtet tab, der er forårsaget ved brug af siderne Facebook og Instagram
- Virus eller anden skade på brugerens computer, som følge af brug af Facebook eller Instagram, herunder flytning af materiale, lyddata, tekst, billeder og video fra denne side.
- Materiale der lægges på siden af brugeren
- Vi tager intet ansvar for eventuelle trykfejl og utilsigtede misforståelser
- Ved mistanke om snyd, har Faraos Cigarer ret til at ekskludere deltageren uden varsel
- Faraos Cigarer er uden ansvar for evt. forkerte leverede præmier som følge af snyd, eller forkert angivende kontaktoplysninger, til Faraos Cigarer
- Vi har ret til at ændre og revidere konkurrencebetingelserne, hvis det skønnes nødvendigt for konkurrencerne
- Faraos Cigarer forbeholder sig retten til at stoppe eller udsætte en konkurrence helt eller delvist, hvis der opstår omstændigheder hvor dette er påkrævet. Dette kan b.la. være af tekniske eller juridiske årsager.

Konkurrencerne er ikke arrangeret i samarbejde med andre, medmindre andet er angivet.
Konkurrencerne er ikke sponsoreret, støttet, administreret af eller på anden måde associeret med Facebook eller Instagram. Deltagerne i konkurrencen afgiver alene information til Faraos Cigarer.